Бібліограф рекомендує

Твори М. Грушевського:
Грушевський, М. Твори у 50 т. .- Львів, 2002-2008.
Грушевський, М. Всесвітня історія в короткім огляді: У 6 ч. – К.:Українознавство, 1996.
Грушевський, М. З історії релігійної думки на Україні / М. Грушевський.- К.: Освіта, 1992.-192 с.
Грушевський, М. Ілюстрована історія України.- Десята тисяча.- Репринт. Відтв. Вид.- 1913 р. / М. Грушевський.- К.: «Золоті ворота», 524 с.
Грушевський, М. Істоія України, приладжена до програм вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М. Грушевський.- К.: Либідь, 1991.- 228 с.
Грушевський, М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн.- К.: Наукова думка, 1991.
Грушевський, М. Історія української літератури: В 6 т.- К.: Либідь, 1993.
Грушевський, М. На порозі Нової України: Гадки і мрії.- К.: Наук. думка, 1991.- 121 с.
Грушевський, М. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХIV ст. .- Репринт. вид. 1891 р. / М. Грушевський .- К.: Наук. Думка, 1991.- 541 с.
Грушевський, М. Предок: Із белетристичної спадщини / М. Грушевський .- к.: Веселка, 1990.- 247 с.
Грушевський, М. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М. Грушевський.- Дніпропетровськ: Січ, 1993.- 55 с.
Грушевський, М. Про старі часи на Україні: Коротка історія України / М. Грушевський .- К.: АТ «Обереги», 1991.- 98 с.
Грушевський, М. Про українську мову і українську школу / М. Грушевський.- К.: Веселка, 1991.- 46 с.
Грушевський, М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський.- К.: «Знання», 1991.- 240 с.
Грушевський, М. Як жив український народ / М. Грушевський.-К.: Веселка, 1999.- 111 с.

Твори про М. Грушевського:
Михайло Грушевський: Фотоальбом .- К.: Україна, 1996.- 140 с.
Михайло Грушевський: Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-річниці від дня народження М. Грушевського.- Львів: Наук. Т-во ім. Т. Шевченка, 1994.- 488 с.
Яневський, Д.  Проект «Україна», або  Таємниця Михайла Грушевського.- Х., 2010.
Михайло Грушевський / Упоряд. С. Панькова // Київська правда.- 1998.- 152 с.
Вестюк, В.   М.С. Грушевський  / В. Вестюк.- К., 1996.
Винар, Л. Михайло Грушевський: Історик і будівничий нації / Л. Винар.-К., 1995.
Винар, Л. Силуети епох: Дмитро Вишневецький, Михайло Грушевський: Історичні розвідки / Л. Винар.- Дрогобич, 1992.
Копиленко, М. Повернення М.С. Грушевського / М. Копиленко,- К., 1991.
Пристайко, В. Михайло Грушевський і ГПУ / В. Пристайко.- К., 1996.
Сохань, П. М.С. Грушевський і Academia – ідея, змагання, діяльність / П. Сохань.- К., 1993.

Україна. Президент ( П. Порошенко. 2014- ). Про відзначення 150-річчя від дня народження М. Грушевського: Указ // Уряд. Кур’єр.- 2015.- 11 лютого. С. 4.
[Творчість М. Грушевського] / С. Плохій // Великий переділ.- К., 2011.- С. 15-415.
Михаил Грушевский // Хорошевский, А. 100  знаменитых символов Украины.- Х.: 2007.- С.378-384.
Грушевский, М. (историк) // 100 знаменитых людей Украины.- Х., 2004.- 134-140.
М.С. Грушевський / І. Курас // Етнополітика: історія і сучасність.- К., 1999.- С.535-547.
Грушевський, М. С. (істрик, державний діяч) /І. Шаров. Вчені України.-К., 2006.- С.108-113.
М.С. Грушевський //Історія української літератури.- К., 2005.- С.26-31.
Михайло Грушевський у дзеркалі справи-формуляра (як чекісти  видобували інформацію про вченого) / Ю. Шаповал. Україна ХХ ст. : особи та події в контексті важкої історії.- К., 2001.
Шевчук, В. [До 150-річчя М. Грушевського] //  12 місяців.- К., 2015.- С. 144-146.
Грушевський Михайло Сергійович. Про нього // Історія української преси ХХ ст.- К., 2001.- 118-119.М.С. Грушевський – перший історик України // П. Толочко. Від Русі до України.- К., 1997.- С.215-229.
Михайло Грушевський, як історик літератури // Д. Чижевський.- Українське літературне барокко.- К., 2003.- С. 482-495.
Марчук, Л. У Львові Грушевський писав і творив нам нашу історію / Л. Марчук // Віче.- 2016.- № 5-6.- С.56-59.
Бурлака, Г. Історична тематика в літературній творчості М. Грушевського // Дивослово.- 2011.- №12.- С. 51.
Заброварний, С. Економічні погляди М.С. Грушевського /С. Забровський // Укр. Історичний журнал.- 2009.- №6.- С.47-63.
Дорош, Є. Невідомий Грушевський // Пенсійний кур’єр.- 2011.- № 39(вер.).- С.14. 
Загоруй, Я. Последний украинский романтик: 140-летие М. Грушевского //2000-2006.-№40.- С.67.